Komplett bank forsikring

Forsikringer fra Komplett,no Komplett Bank eller som de egentlig heter KomplettForsikring.no er noe flere og flere benytter seg av. De har troverdighet, gode priser og produkter. Og ikke minst du kan samle alle både komplett lån, komplett bank kredittkort, bilforsikring, livsforsikring og boligforsikring hos dem.

Komplett Forsikring er en ny norsk utfordrer på forsikringsmarkedet. Filosofien er  effektiv drift og høy grad av kundeservice gjennom digitalisering. Driften er papirløs og 100 % nettbasert. På denne måten kutter de kostnader og tar vare på miljøet.

Virksomheten ledes av personale med mangeårig forsikringserfaring. Den enkle organisasjonsstrukturen hos Komplett Forsikring er uten unødvendige og fordyrende funksjoner.

Søknadsprosessen er enkel, kjapp og forståelig.

Les mer om de ulike forsikringstypene:

Bilforsikring